Välkommen till Regalskeppet Kronan!

 1. Historik

  1. 1.2 Kronan byggs
  2. 1.3 Det stormaktstida Sverige
  3. 1.4 Eftersökningar ~ upptäckt
 2. Marinarkeologi

  1. 2.2 Dykning
  2. 2.3 Det marinarkeologiska undersökningsarbetet
 3. Fynden

  1. 3.2 Kronans myntskatter
  2. 3.3 En uniformsliknande jacka
  3. 3.4 En trumpet tillverkad i Nurnberg 1654
  4. 3.5 Två timglas
  5. 3.6 Kabinettskåpet
  6. 3.7 Skulpturerna
  7. 3.8 Kanonerna
  8. 3.9 Vraket
 4. Forskning

  1. 4.2 Konservering
  2. 4.3 Osteologi
 5. Kronanutställningen

  1. 5.2 Vandringsutställningen om Regalskeppet Kronan
  2. 5.3 Utställningen
 6. Framtiden

  1. 6.2 Målsättning
 7. Tekniska data

 8. Sponsorer

  1. 8.2 Stiftelsen Olle Engkvists Byggmästare
  2. 8.3 SMHI Sjöfart
  3. 8.4 Kalmar Airport
  4. 8.5 Kustbevakningen
  5. 8.6 Hotell Packhuset i Kalmar
  6. 8.7 Halltorps Gästgiveri AB
  7. 8.8 Apoteket AB
  8. 8.9 Apotekarsocieteten
  9. 8.10 Länsförsäkringar Kalmar län
  10. 8.11 Svensk Kärnbränslehantering AB
  11. 8.12 Signhild Engkvists Stiftelse
  12. 8.13 Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
  13. 8.14 Graninge AB

Stolta sponsorer av Kronan Projektet:

Copyright Kalmar läns museum 1980 - 2019

Kronan ProjektetKalmar läns museum
Box 104, 391 21 KALMAR
Tel 0480-45 13 00
E-post kronan@kalmarlansmuseum.se