Forskning

Den stora mängd information som vraket av Kronan släpper ifrån sig, skapar rika förutsättningar för forskning inom ett flertal områden.

Vetskapen om den exakta tidpunkten för förlisningen, mitt på dagen den 1 juni 1676, höjer det s k källvärdet och därmed informationsvärdet av vrakets fyndmaterial. En stor tillgång är variationsrikedomen med avseende på olika material, skiftande användningsområden samt föremålens varierande sociala och geografiska ursprung. Hittills har närmare 30 000 föremål bärgats från Kronan. Det rika innehållet i den apotekskista som bärgades från Kronan 2001 som visas på bilden nedan, är ett av föremålen för forskning.

Stolta sponsorer av Kronan Projektet:

Copyright Kalmar läns museum 1980 - 2019

Kronan ProjektetKalmar läns museum
Box 104, 391 21 KALMAR
Tel 0480-45 13 00
E-post kronan@kalmarlansmuseum.se