Konservering

Ett viktigt led i en arkeologisk undersökning är bevarandet av information. Det gäller att kunna ta hand om det bärgade materialet på ett riktigt sätt. En beredskap för omhändertagande av fynden med lång framförhållning måste planeras innan själva utgrävningarna genomförs.

Redan vid friläggningen på botten måste hänsyn tas till den efterkommande konserveringen. Allt arbete som kan göras under bättre förhållanden, undviker man att göra på botten. I första hand gäller det att undvika risker för mekanisk slitage och onödig kontakt med nedbrytande faktorer som solljus och syret i luften.

Omedelbart efter bärgning registreras varje föremål. Fyndet får ett nummer, det mäts, ritas av och fyndplatsen noteras. Därefter placeras det i ett kar med havsvatten utan onödig kontakt med ljus och syre. För att rädda så mycket information som möjligt rengörs fyndet först när det förts in till konserveringslaboratoriet i land. Där tar konservatorn hand om föremålet. I samband med rengöringen tas även prover för analys.

Efter rengöring fotograferas föremålen. Därefter vidtas lämpliga konserveringsåtgärder beroende på föremålets kondition och material. Trä- och läderföremål placeras i en lösning av vatten och polyetylenglykol (PEG) - ett vattenlösligt vax - för inpregnering. PEG ersätter vattnet som trängt in i trä- och läderföremålen på botten, och möjliggör en efterföljande frystorkning utan att den ursprungliga cellstrukturen i föremålet kollapsar. Frystorkningen är en sublimeringsprocess som görs i en vacuumkammare (se bild) som är ansluten till en vacuumpump med en mellanliggande kondensor. Föremålen fryses ned till ca -30 C. Därefter sänks trycket och processen startar.

Vattnet i föremålen löses ut i form av iskristaller. Processen tar normalt 2-8 veckor beroende på föremålets volym. Metallföremål har ofta en beläggning av ytliga rostprodukter, s k korrosion. Korrosionen avlägsnas oftast mekaniskt med skalpell och mikroblästring eller kemiskt med syrabehandling.

Textilier konserveras genom försiktig vätskerengöring. Därefter fixeras materialet. Efter fullbordad konservering är det av yttersta vikt att föremålet förvaras på ett riktigt sätt. Faktorer som stabil och rätt nivå av luftfuktighet, ljus och temperatur är avgörande för att föremålen skall undgå att förstöras.

Stolta sponsorer av Kronan Projektet:

Copyright Kalmar läns museum 1980 - 2019

Kronan ProjektetKalmar läns museum
Box 104, 391 21 KALMAR
Tel 0480-45 13 00
E-post kronan@kalmarlansmuseum.se