Framtiden

Ytterligare 5-10 års dykarbete på Kronans vrakplats återstår innan hela vraket är helt undersökt. Varje år bärgas ca 1 000 föremål under sex veckors arbete till havs.

Hittills har närmare 30 000 föremål lyfts från vraket. 80% av skrovområdets yta är utgrävda. Det resterande grävområdet av vraket utgörs av de nedre däcken midskepps. Området är svårgrävt eftersom tjocka lager av tätt packat fyndmaterial täcker skrovet. Nedan syns dykfartyget M/S Calmare Nyckel vid ankarlegan öster om Öland.

Stolta sponsorer av Kronan Projektet:

Copyright Kalmar läns museum 1980 - 2019

Kronan ProjektetKalmar läns museum
Box 104, 391 21 KALMAR
Tel 0480-45 13 00
E-post kronan@kalmarlansmuseum.se