Målsättning

Fas 1: en fullständig utgrävning av skrovområdet.

Kronan är ett slutet fynd, d v s en helhet föremål som är deponerade på ett och samma ställe vid en och samma tidpunkt. Motivet för en fullständig utgrävning av skrovområdet, är därför att säkra så mycket av denna sammanhängande arkeologiska information som möjligt. Fyndmaterialet från Kronan är koncentrerat till den plant liggande babordssidan som finns bevarad till två tredjedelar (L: c a 40m, B: c a 20m). Cirka 80% av fas 1 hittills genomförd.

Fas 2: en skeppsarkeologisk dokumentation av det frilagda skrovet.

Den skeppsarkeologiska dokumentationen är av stor betydelse, dels för analysen och tolkningen av skeppets segel- och manöveregenskaper, dels för att kunna sätta in Kronan i ett teknikhistoriskt perspektiv.

Fas 3: en bärgning av babordssidan.

Det ursprungliga, arkeologiska motivet för en bärgning av babordssidan, är möjligheten att placera de skulpturer som nu är dolda i leran under skrovsidan i sina ursprungliga lägen mot babordssidan. En bärgning kommer att kräva en ny byggnad för Kronan, samtidigt som den gör det möjligt att i det bärgade vraket rekonstruera de tvärskeppsgående däcksnivåer som nu saknas. På dessa "nya" däck finns möjligheten att placera de tusentals fynd som under åren bärgats från Kronan. De rekonstruerade däcksnivåerna görs tillgängliga för besökarna, som kan se fynden i sina ursprungliga sammanhang där de en gång påträffades i vraket på botten. Besökaren kliver rakt in i 1600-talet! Om en bärgning inte visar sig vara genomförbar, är strategin att avsluta undersökningsarbetet med att täcka över vraket. Detta görs förslagsvis genom att duk påförs skrovet, som i sin tur överlagras med sand.

Stolta sponsorer av Kronan Projektet:

Copyright Kalmar läns museum 1980 - 2019

Kronan ProjektetKalmar läns museum
Box 104, 391 21 KALMAR
Tel 0480-45 13 00
E-post kronan@kalmarlansmuseum.se