Fynden

Vraket av Kronan utgör ett s k slutet fynd. Med slutet fynd menas en samtidig nedläggelse av en mängd föremål.

Man säger att föremålen tillsammans bildar en funktionell helhet. Ett slutet fynd, bestående av flera fynd påträffade på en och samma plats, kan bidra med åtskillig mer information än enstaka fynd påträffade på isolerade platser, genom fyndsammanhanget - kontexten. Föremålens inneboende information får ett helt nytt värde när de påträffas tillsammans med andra föremål deponerade på platsen vid samma tidpunkt. Hittills har närmare 30 000 föremål bärgats från Kronan. 80% av skrovområdet är utgrävt. Bilden nedanför visar en guldsked från Kronan väger 100 gram och bär den adliga ätten Golawitz vapen.

Stolta sponsorer av Kronan Projektet:

Copyright Kalmar läns museum 1980 - 2019

Kronan ProjektetKalmar läns museum
Box 104, 391 21 KALMAR
Tel 0480-45 13 00
E-post kronan@kalmarlansmuseum.se