En uniformsliknande jacka

Alldeles invid en 36-pundig kanon från det undre däcket påträffades 1991 en scharlakansröd uniformsliknande jacka. Vid fyndtillfället satt delar av ägarens skelett kvar i jackan. De bevarade skelettdelarna visar att mannen var relativt liten till växten. Fyndet är intressant främst beroende på jackans höga bevarandegrad och de uniformsliknande attribut som återfinns på ärmarna. Sannolikt har jackan tillhört en person av hög rang.

Vid denna tid fanns ingen standardiserad uniformering i den svenska flottan. Den kommer först ett hundratal år senare. Trots detta återfinns tvärgående galoner på ärmarnas nederdel. Dessa uniformsattribut är unika för denna tid. Eftersom inget jämförande material finns att tillgå är det i dagsläget svårt att tolka jackans ursprung och betydelse. Måhända kan ytterligare fynd från Kronan kasta ljus över denna gåta. Det finns en bevarad specifik uppgift på vad kaptenen på amiralskeppet Svärdet, Olof Nortman, hade med sig för kläder ombord och förlorade då skeppet förliste timmarna efter Kronan. Han hade "två klädningar, en pajrock, en regnkappa, en ny vargskinnsrock, ett par vargskinnshandskar, två hattar, tolv halsdukar, tretton par ull-, redgarns- och trådstrumpor, ett par silkesstrumpor". Kronan höll de gemene - dvs de enkla besättningsmännen - med beklädnad under tjänstegöring. Det var dock inte frågan om någon slags uniform. En "båtsmansklädning" bestod av jacka och kortbyxor. Någon gång, företrädesvis på vintern, fick manskapet en lärftskjorta, ett par långstrumpor och ett par skor. Dock ingick inte någon huvudbonad! Jacka och byxor var av blått kläde, strumporna av ull och skorna av smorläder. Rester av detta enkla kläde grävs nu fram på vrakplatsen. De gemene bestod av båtsmän och bösseskyttar. Båtsmännen seglade skeppet och bösseskyttarna hanterade bössorna - kanonerna. Det dåtida Sverige-Finland var indelat i 3 regementen med tillsammans 17 kompanier av båtsmän och bösseskyttar.

Stolta sponsorer av Kronan Projektet:

Copyright Kalmar läns museum 1980 - 2019

Kronan ProjektetKalmar läns museum
Box 104, 391 21 KALMAR
Tel 0480-45 13 00
E-post kronan@kalmarlansmuseum.se