Kabinettskåpet

Ett av de första fynden som påträffades på vrakplatsen var ett kabinettskåp. Det grävdes fram längst akterut i vraket där fartygets officerare hade sina kvarter. Skåpet är 42 cm långt, 29 cm högt och består av nio lådor. Innan fyndet öppnades efter bärgning, genomfördes en röntgenfotografering. På röntgenbilden syntes flera av de föremål som fanns inne i skåpet. Med hjälp av den information som bilden lämnade kunde konservatorerna öppna kabinettskåpet på ett lämpligt sätt.

Kabinettskåpet innehöll inte mindre än 54 föremål. Man hittade navigationsinstrument som ett solur, passare, en linjal och en gradskiva. Där fanns också en pipkrats, mynt, pennor, verktyg och bestick. Skåpet har helt säkert tillhört en av officerarna på Kronan. Det stora flertalet av fartygets besättning var fattiga och hade betydligt färre föremål med sig ombord. I deras bylten fanns kanske en sked, en mugg, några mynt och verktyg. Fynd av kritpipor visar att tobaksbruket var utbrett. Under raster fick besättningsmännen "supa" - d v s röka - sin tobak i kritpipor av bränd lera på ett särskilt ställe i fartyget. Användandet av eld ombord var mycket begränsat p g a risken för eldsvåda.

Stolta sponsorer av Kronan Projektet:

Copyright Kalmar läns museum 1980 - 2019

Kronan ProjektetKalmar läns museum
Box 104, 391 21 KALMAR
Tel 0480-45 13 00
E-post kronan@kalmarlansmuseum.se