Två timglas

I gränsområdet mellan undre däck och det underliggande trossdäcket påträffades under utgrävningarna två intakta timglas. Fyndet var minst sagt oväntat eftersom området mest bestod av krossat material. Anledningen till att timglasen bevarats var att de hamnat i en ficka med segelduk och rep och på så vis "emballerats". Vid fyndtillfället fanns den ursprungliga finkorniga sanden kvar i glasen. Det mindre av de två timglasen är sannolikt ett s k logglas som användes vid beräkning av fartygets fart.

Timglasen användes för att mäta tiden. Ofta fanns tre glas ombord. Två större som var avsedda för vakttjänsten som för det mesta var i fyratimmarspass, samt ett mindre som användes vid den s k loggningen. Vid loggningen mättes fartyges fart genom att en sektorformad träskiva fäst vid en lina med knutar (knopar) slängdes i vattnet. Efter 30 sekunder togs loggen in och antalet knopar på linan som löpt ut räknades. Farten kunde därefter anges i knop.

Stolta sponsorer av Kronan Projektet:

Copyright Kalmar läns museum 1980 - 2019

Kronan ProjektetKalmar läns museum
Box 104, 391 21 KALMAR
Tel 0480-45 13 00
E-post kronan@kalmarlansmuseum.se