Vraket

Av Kronan återstår 2/3 av babords skeppssida från akter föröver. Det sammanhängande skrovpartiet är ca 40x20 meter. Babordssidan ligger plant mot botten, i samma läge som skeppet kantrade. Mot skrovets insida vilar tusen sinom tusen föremål. C a 35 meter WSW om vraket ligger en 22 x 8 meter stor del av skeppets styrbordssida (se bildens vänstra del).

Kronan kan delas in i sju däck (se vrakets babordssida i bildens högra del). Högst upp i aktern ligger hyttdäcket (ca 10 meter långt), sen följer nedåt räknat skansdäcket (ca 20 meter långt), övre, mellersta och undre däck, trossdäck och längst ned hålrummet. På samma nivå som skansdäcket men i den förliga delen av fartyget låg backdäcket.

 Vrakplatsen

Kronan vilar på en slät sandbotten. När vraket påträffas är stora delar av det sargade vraket översandat. Ett tjugotal kanoner påträffas dock ytligt liggande på sanden i och utanför vraket. Främst tre faktorer är orsaken till att vraket brutits ned. Explosionen som föregick förlisningen, sand- och vattenerosion samt mänsklig åverkan som fiskefastnor och minsvepning.

Den ljusa botten samt avsaknaden av vegetation och föroreningar ute till havs, medverkar till att sikten på vrakplatsen är extremt god. Ca 25 meter som bäst. De goda siktförhållandena underlättar dokumentationsarbetet på botten. Både video- och stillbildskameror kan användas. I vrakpatsens västra del sticker de sparsamma resterna av styrbordssidan upp 1-2 meter över botten. Styrbordssidan slets sönder av den uppåtriktade tryckvågen i samband med explosionen. I söder har skeppet gått mitt itu med följden att förpartiet saknas. I norr sticker den massiva akterpartiet upp ca 4 meter över botten. Den massiva akterstäven är i likhet med skrovet i övrigt gjord i solid ek.

I Östersjöns bräckta vatten kan inte den träförstörande skeppsmasken Teredo Navalis existera. Därför är förutsättningarna extremt goda för bevarande av trä och annat organiskt material. Bottensedimentet på vrakplatsen består av en tjock morän- och glaciallera under ett ytligt skikt av sand. Den fina leran bevarar såväl organiskt som oorganiskt material som bäddats in i den.

Stolta sponsorer av Kronan Projektet:

Copyright Kalmar läns museum 1980 - 2019

Kronan ProjektetKalmar läns museum
Box 104, 391 21 KALMAR
Tel 0480-45 13 00
E-post kronan@kalmarlansmuseum.se