Eftersökningar ~ upptäckt

I augusti 1980 upptäcktes Kronan på 26 meters djup 6 km utanför byn Hulterstad på SÖ Öland av Vasas upptäckare Anders Franzén, tillsammans med tre medarbetare. Upptäckten föregicks av arkivstudier, intervjuer och sökarbete till havs.

I sökarbetet användes avancerad teknik som undervattens-TV, metallsökare och s k side scanning-sonar, ett sidotittande ekolod. Med side scan sonar-utrustning kan man få en "ljudbild" av botten. Uppstickande föremål registreras av ekolodet, som släpas efter fartyget. På en skrivare eller dataskärm framträder bilden av uppstickande föremål på botten.

Stolta sponsorer av Kronan Projektet:

Copyright Kalmar läns museum 1980 - 2019

Kronan ProjektetKalmar läns museum
Box 104, 391 21 KALMAR
Tel 0480-45 13 00
E-post kronan@kalmarlansmuseum.se