Utställningen

På länsmuseet i Kalmar finns utställningen om regalskeppet Kronan. Den är öppen året runt. I utställningen redovisas resultaten av de fortlöpande undersökningarna av vraket. Samtidigt produceras vandringsutställningar både internationellt och inom landet. Förmedling av kunskap sker också i form av föredrag, artiklar och rapporter.

 I Kronanutställningen kan Du djupdyka i modeller, bildspel, storbildsvideo, rekonstruerade miljöer och mängder av föremål, bärgade under närmare trettio års marinarkeologiska undersökningar av regalskeppet Kronan. Du hittar rekonstruktionen av amiralens kajuta, kanondäcket, en skalenlig modell av vrakplatsen med massor av detaljer, den typ av dykarklocka som man bärgade kanoner från vraket med under 1680-talet, och mycket, mycket mer.

I ett särskilt rum kan Du se resterna av de kläder som besättningen bar. I skattrummet hittar Du Kronans två guldmyntskatter, varav den ena är Sveriges största, och dessutom landets största marina silvermyntskatt. På ett flertal platser i utställningen finner Du prov på den mängd av skulpturer som prydde stormaktstidens största fartyg. Några är påträffade under vrakets babordssida, i den skyddande bottenleran, och därför särskilt välbevarade.

Överallt i utställningen hittar Du mängder med detaljer som berättar om livet ombord: möbler, smycken, musikinstrument, navigationsutrustning, sybehör, medicinsk utrustning, handeldvapen, tallrikar, bestick, pipor, snusdosor, spelbrickor.

I bildspelet kan Du se, höra och uppleva Kronans historia, från byggandet av skeppet till tidpunkten för den ödesdigra katastrofen utanför östra Öland. Med storbildsvideon kan Du följa dykarnas spännande och tålamodsprövande arbete på 26 meters djup, i vraket av Kronan. 

Vision Kronan är en animation som under några få minuter tar dig med på en hisnande färd från Kronans undergång till nutid, och sedan in i framtiden.

Stolta sponsorer av Kronan Projektet:

Copyright Kalmar läns museum 1980 - 2019

Kronan ProjektetKalmar läns museum
Box 104, 391 21 KALMAR
Tel 0480-45 13 00
E-post kronan@kalmarlansmuseum.se