Tekniska data

Kronan i siffror.

  • Regalskeppet Kronan kölsträcktes på Skeppsholmen i Stockholm 1665-10-07.
  • Skeppet sjösattes 1668-07-31.
  • Konstruktör och byggmästare var engelsmannen Francis Sheldon.
  • Kronan blev på grund av penningbrist färdig först 1672.
  • Kronans deplacement är beräknat till ca 2 300 ton. Skeppet var 178 1/2 fot långt och 43 1/12 fot brett.
  • Bestyckningen, 110-126 kanoner (3-36 pund), var placerad på tre genomgående kanondäck, back, skans och hyttdäck.
  • Dess totala vikt är uppskattad till ca 230 ton.

Stolta sponsorer av Kronan Projektet:

Copyright Kalmar läns museum 1980 - 2019

Kronan ProjektetKalmar läns museum
Box 104, 391 21 KALMAR
Tel 0480-45 13 00
E-post kronan@kalmarlansmuseum.se