Forskning

Apotekskista.

Forskning

Den stora mängd information som vraket av Kronan släpper ifrån sig, skapar rika förutsättningar för forskning inom ett flertal områden.

Vetskapen om den exakta tidpunkten för förlisningen, mitt på dagen den 1 juni 1676, höjer det s k källvärdet och därmed informationsvärdet av vrakets fyndmaterial. En stor tillgång är variationsrikedomen med avseende på olika material, skiftande användningsområden samt föremålens varierande sociala och geografiska ursprung. Hittills har närmare 35 000 föremål bärgats från Kronan. 
Det rika innehållet i den apotekskista som bärgades från Kronan 2001 som visas på bilden, är ett av fynden som är föremål för ingående forskning.

Mer från Forskning

Regalskeppet Kronan 1981 - 2021
Kalmar läns museum

Vänligen välj språk!
Please choose language!
Bitte wählen Sie eine Sprache!

Utställningen om Regalskeppet Kronan finns på Kalmar läns museum

Vägbeskrivning