Konservering

Konservering av kanon från Kronan.

Konservering

Ett viktigt led i en arkeologisk undersökning är bevarandet av information. Det gäller att kunna ta hand om det bärgade materialet på ett riktigt sätt. En beredskap för omhändertagande av fynden med lång framförhållning måste planeras innan själva utgrävningarna genomförs.

Redan vid friläggningen på botten måste hänsyn tas till den efterkommande konserveringen. Allt arbete som kan göras under bättre förhållanden, undviker man att göra på botten. I första hand gäller det att undvika risker för mekaniskt slitage och onödig kontakt med nedbrytande faktorer som solljus och syret i luften.

Omedelbart efter bärgning registreras varje föremål där bl a fyndplatsen noteras. Fyndet får ett nummer, det mäts, ritas av och fotograferas. Därefter placeras det i ett kar med havsvatten utan onödig kontakt med ljus och syre. För att rädda så mycket information som möjligt rengörs fynden först när de förts in till konserveringslaboratoriet i land, där konservatorer tar hand om föremålen. I samband med rengöringen tas även prover för analys. Därefter vidtas lämpliga konserverings-åtgärder beroende på föremålets kondition och material. Trä- och läderföremål placeras i en lösning av vatten och polyetylenglykol (PEG) - ett vattenlösligt vax - för impregnering. PEG ersätter vattnet som trängt in i trä- och läderföremålen på botten, och möjliggör en efterföljande frystorkning utan att den ursprungliga cellstrukturen i föremålet kollapsar. Frystorkningen är en sublimeringsprocess som görs i en vakuumkammare (se bild) som är ansluten till en vakuumpump med en mellanliggande kondensor. Föremålen fryses ned till ca -40 C, innan konserveringsprocessen startar där vattnet i föremålen löses ut i form av iskristaller. Processen tar normalt 2-8 veckor beroende på föremålets volym. Textilier konserveras genom försiktig vätskerengöring. Därefter fixeras materialet innan torkning. I vissa fall kan även föremål av textil behandlas med frystorkning. 

Efter fullbordad konservering är det av yttersta vikt att föremålet förvaras på ett riktigt sätt. Faktorer som stabil och rätt nivå av luftfuktighet, ljus och temperatur är avgörande för att föremålen skall undgå att förstöras under förvaring.

Regalskeppet Kronan 1981 - 2021
Kalmar läns museum

Vänligen välj språk!
Please choose language!
Bitte wählen Sie eine Sprache!

Utställningen om Regalskeppet Kronan finns på Kalmar läns museum

Vägbeskrivning