Fynden

Tenntallrikar.

Fynden

Vraket av Kronan utgör ett s k slutet fynd. Med slutet fynd menas en samtidig nedläggelse av en mängd föremål på samma plats. Man säger då att föremålen tillsammans bildar en funktionell helhet. Ett slutet fynd, bestående av flera fynd påträffade på en och samma plats, kan bidra med åtskillig mer information än enstaka fynd påträffade på olika platser, genom fyndsammanhanget - kontexten. Föremålens inneboende information får ett helt nytt värde, även om de tidigare påträffats i skilda sammanhang. Hittills har närmare 35 000 föremål bärgats från Kronan. 95 % av skrovområdet är utgrävt. Bilden nedanför visar en unik sked av guld från Kronan. Den väger 100 gram och bär den adliga ätten Golawitz vapen.

Regalskeppet Kronan 1981 - 2021
Kalmar läns museum

Vänligen välj språk!
Please choose language!
Bitte wählen Sie eine Sprache!

Utställningen om Regalskeppet Kronan finns på Kalmar läns museum

Vägbeskrivning