En trumpet tillverkad i Nurnberg 1654

Trumpetblåsare.

En trumpet tillverkad i Nurnberg 1654

Trumpeten som hittades på Kronans mellersta däck är en sofistikerad orkestertrumpet tillverkad i Nürnberg 1654 av instrumentmakaren Michael Nagel. Musikarkeologer förvånas över fyndet eftersom man knappast förväntade sig att hitta ett sådant instrument på ett krigsskepp. Trumpeter för cermoniella bruk var betydligt enklare i utförande. Fyndet visar att Kronan som amiralskepp och flottans stolthet hade en särskild status. 

Flera musikinstrument har hittats på Kronans vrakplats. Rester av tre fioler och en viola da gamba - ett celloliknande instrument - utgör intressanta stränginstrument ombord. Dessutom har en trumma och fragment av ytterligare en möjlig trumpet grävts fram. Till musikinstrument skulle man också kunna räkna andra tonskapande föremål som skeppsklockan och båtsmanspipan som bärgats från vraket. Exakt vilka som trakterat de påträffade instrumenteten är svårt att säga. Det fanns både trumpetare och trumslagare ombord. Det troligaste är dock att de mer avancerade intrumenten tillhört några av det högre befälet ombord och använts för privat bruk. En tragisk historia med musikalisk anknytning utgör släkten Rams öde. Trumpetaren Sven Olofsson Ram och hans båda söner, trumpetaren Olof Svensson Ram och pukslagaren Hans Svensson Ram omkom alla tre när Kronan gick under.

Regalskeppet Kronan 1981 - 2021
Kalmar läns museum

Vänligen välj språk!
Please choose language!
Bitte wählen Sie eine Sprache!

Utställningen om Regalskeppet Kronan finns på Kalmar läns museum

Vägbeskrivning