Kabinettskåpet

Kabinettskåpet.

Kabinettskåpet

Ett av de första fynden som påträffades på vrakplatsen var ett kabinettsskåp. Det grävdes fram längst akterut i vraket där fartygets officerare hade sina kvarter. Skåpet är 42 cm långt, 29 cm högt och består av nio lådor. Innan fyndet öppnades efter bärgning, genomfördes en röntgenfotografering. På röntgenbilden syntes flera av de föremål som fanns inne i skåpet. Med hjälp av den information som bilden lämnade kunde konservatorerna öppna kabinettsskåpet på ett lämpligt sätt.

Kabinettsskåpet innehöll inte mindre än 54 föremål. Man hittade navigationsinstrument som ett solur, passare, en linjal och en gradskiva. Där fanns också en pipkrats, mynt, pennor, verktyg och bestick. Skåpet har helt säkert tillhört en av officerarna på Kronan. Det stora flertalet av fartygets besättning hade betydligt färre föremål med sig ombord. I deras bylten fanns kanske en sked, en mugg, några mynt och verktyg. Fynd av kritpipor visar att tobaksbruket var utbrett. Under raster fick besättningsmännen "supa" - d v s röka - sin tobak i kritpipor av bränd lera på ett särskilt ställe i fartyget. Användandet av eld ombord var mycket begränsat p g a risken för eldsvåda.

Regalskeppet Kronan 1981 - 2021
Kalmar läns museum

Vänligen välj språk!
Please choose language!
Bitte wählen Sie eine Sprache!

Utställningen om Regalskeppet Kronan finns på Kalmar läns museum

Vägbeskrivning