Kronans myntskatter

Mynt från Regalskeppet Kronan.

Kronans myntskatter

Utgrävningssäsongerna 1982-83 påträffades vad som skulle visa sig vara den största skatten av myntat guld som någonsin gjorts i vårt land. Djupt ned i vraket, bland resterna av ett sönderslaget träskrin, hittades 255 guldmynt samt flera silver och kopparmynt. Bland mynten låg även andra föremål som navigationsinstrument, verktyg, en sönderslagen glasflaska och en guldring. Mynten är präglade under perioden sent 1400-tal till förlisningsåret 1676.
Präglingsorterna varierar stort. Platser som Kairo, Sevilla, Reval (nuv. Tallinn), Aleppo i Syrien och Gümüşhane i Turkiet finns representerade bland mynten. Det faktiska värdet på guldmynten är beräknat till 550 riksdaler. Detta motsvarar ungefär en tredjedel av riksamiralens årslön. Myntskattens stora värde är dock egentligen det historiska.

Guldmynt var ett relativt ovanligt betalningsmedel i 1600-talets Sverige. Kronanmynten har dessutom en stor geografisk och tidsmässig spridning. Detta kan betyda att skatten redan under 1600-talet utgjorde en myntsamling eller förmögenhetssymbol. Vissa indicier pekar mot att skatten kan ha tillhört t f riksamiralen Lorentz Creutz. För att belysa de stora klasskillnader som rådde i dåtidens samhälle kan nämnas att en vanlig daglönearbetare skulle ha behövt jobba 10-20 år för att tjäna ihop till skattens värde. Detta kan jämföras med riksamiralens tredjedels årslön. Man bör i sammanhanget komma ihåg att högre befäl ofta gjordes personligen ansvariga för materiella förluster i flottan. Bötessummorna som pålades den skyldige kunde uppgå till mycket höga belopp. De flesta av guldmynten i Kronans skatt är s k dukater. Detta internationella guldmynt infördes i Sverige 1654. Dukatens finvikt uppgick till 3,39 gram. I Kronanskatten finns både enkel-, dubbel- och tiodukater. Mynt och mynträkning varierade stort under 1600-talet. Värdet på skatten är beräknat till 297 dukater = 550 riksdaler = 14 300 mark k m (kopparmynt) = 3 575 daler k m = 1 191 daler 21 1/3 öre s m (silvermynt), baserat på 1 daler s m = 3 daler k m, 32 öre på varje daler, 8 öre på varje mark.

Några prisjämförelser:
k m = kopparmynt
1 dagsverke=24 öre - 1 daler 16 öre k m.
1 tunna lax (drygt 125 l) = 60 daler k m.
1 tunna oxkött = 21 daler k m (fläsket var dyrare!).
1 tunna råg (c a 150 l) = 5-8 daler k m.
1 tunna vete = 15 daler k m (vete var ovanligt i Sverige vid denna tid).
1 aln enklare tyg = 8 daler k m.
1 aln sammet = 24 daler k m.
1 par lapphandskar = 18 öre k m.
1 tunna öl (125 l) = 20-25 daler k m.
1 bok (huspostilla) = 25 daler 16 öre k m.
Brevporto Stockholm - Vadstena = 9 öre k m per lod (13 gram).

Ännu en guldmyntskatt påträffades på vrakplatsen sommaren 2000 när ett område av Kronans trossdäck undersöktes. Bland mängder av krossade föremål hittades 46 gulddukater väl samlade, vilket indikerar att de ursprungligen legat i någon form av behållare. Övervägande delen av mynten är från Förenade Nederländerna och det Tysk-romerska riket. De är slagna mellan åren 1559 och 1675. Ägaren till mynten är okänd, men han måste sökas bland det högre befälet ombord på skeppet. Skatten är den fjärde största guldmyntskatten som påträffats i Sverige.

Silvermyntskatterna

Sommaren 1989 blottlades den dittills största silvermyntskatten som påträffats i svenska vatten. Knappt 1 000 mynt, det äldsta slaget i Gelderland i Nederländerna under 1520-talet, låg väl samlade på undre däck. Somrarna 2005 och 2006 har 1989 års silverskatt vida överträffats. I två kistor har sammanlagt mer än 20 000 silvermynt påträffats med en total vikt av 60 kg. 2005 års behållare, en flätad korgkista, visade sig innehålla en silvermyntskatt om 6 500 st silvermynt varav ca 6 200 4-öringar, samtliga präglade 1675 bärande myntmästaren Daniel Faxells monogram. Övriga mynt utgjordes av ca 200 centraleuropeiska mark- och thalermynt från 1620-talet samt några kopparmynt. Skattens vikt uppgår till 27 kg. I korgkistan påträffades även ca 600 mässing- och silverknappar samt högreståndskläder. Sannolikt är mynten avsedda som en handkassa till befälhavaren. Under normala förhållanden betalades lön ut på land. Det faktum att ett tennfat som bär t f riksamiralen Lorentz Creutz och hans maka Elsa Duvalls initialer påträffades intill skatten, pekar mot att även mynten kan ha tillhört Creutz.

Regalskeppet Kronan 1981 - 2021
Kalmar läns museum

Vänligen välj språk!
Please choose language!
Bitte wählen Sie eine Sprache!

Utställningen om Regalskeppet Kronan finns på Kalmar läns museum

Vägbeskrivning