Två timglas

Timglas.

Två timglas

I gränsområdet mellan det understa av de tre kanondäcken och det underliggande trossdäcket, påträffades under utgrävningarna två intakta timglas. Fyndet var minst sagt oväntat eftersom området mest bestod av krossat material. Anledningen till att timglasen bevarats var att de hamnat i en ficka med segelduk och rep och på så vis "emballerats". Vid fyndtillfället fanns den ursprungliga finkorniga sanden kvar i glasen. Det mindre av de två timglasen är sannolikt ett s k logglas som användes vid beräkning av fartygets fart.

Timglas användes för att mäta tiden. Ofta fanns tre glas ombord. Två större som var avsedda för vakttjänsten som var uppdelade i fyratimmarspass, samt ett mindre som användes vid den s k loggningen. Vid loggningen mättes fartygets fart genom att en sektorformad träskiva fäst vid en lina med knutar (knopar) slängdes i vattnet. Efter 30 sekunder togs loggen in och antalet knopar på linan som löpt ut räknades. Farten kunde därefter anges i knop.

Regalskeppet Kronan 1981 - 2021
Kalmar läns museum

Vänligen välj språk!
Please choose language!
Bitte wählen Sie eine Sprache!

Utställningen om Regalskeppet Kronan finns på Kalmar läns museum

Vägbeskrivning