Vraket

Anders Franzén som återupptäckte Kronan 1980 framför en vrakmodell på Kalmar slott.

Vraket

Av Kronan återstår knappt 2/3 av babords skeppssida från akter föröver. Det sammanhängande skrovpartiet är ca 40 x 20 meter. Babordssidan ligger plant mot botten, i samma läge som skeppet kantrade. Mot skrovets insida vilar tusen sinom tusen föremål. C a 35 meter WSW om den centrala vrakplatsen ligger en 22 x 8 meter stor lossbruten del av skeppets styrbordssida. Kronan kan delas in i sju däck. Högst upp i aktern ligger hyttdäcket (ca 10 meter långt), sen följer nedåt räknat skansdäcket (ca 20 meter långt), övre, mellersta och undre däck, trossdäck och längst ned hålrummet, dit de senaste årens utgrävningar varit förlagda. På samma nivå som skansdäcket, men i den förliga delen av fartyget låg backdäcket.

Vrakplatsen

Kronan vilar på en slät sandbotten. När vraket påträffades är stora delar av det sargade vraket översandat. Ett tjugotal kanoner påträffades dock ytligt liggande på sanden i och utanför vraket. Främst tre faktorer är orsaken till att vraket brutits ned. Explosionen som föregick förlisningen, sand- och vattenerosion samt mänsklig åverkan som industriellt fiske och minsvepning. Den ljusa botten samt avsaknaden av både vegetation och föroreningar ute till havs, medverkar till att sikten på vrakplatsen är extremt god. Över 25 meter som bäst! De goda siktförhållandena underlättar dokumentationsarbetet på botten. Både video- och stillbildskameror kan användas. I vrakplatsens västra del sticker de sparsamma resterna av styrbordssidan upp 1-2 meter över botten. Styrbordssidan slets sönder av den uppåtriktade tryckvågen i samband med explosionen. I söder har skeppet gått mitt itu med följden att förpartiet saknas. I norr sticker det massiva akterpartiet upp ca 4 meter över botten. Den massiva akterstäven är i likhet med skrovet i övrigt gjord i solid ek.

I Östersjöns bräckta vatten kan inte den träförstörande skeppsmasken Teredo Navalis existera. Därför är förutsättningarna extremt goda för bevarande av trä och annat organiskt material. Bottensedimentet på vrakplatsen består av en tjock morän- och glaciallera under ett ytligt skikt av sand. Den fina, syrefria leran bevarar såväl organiskt som oorganiskt material som bäddats in i den.

Regalskeppet Kronan 1981 - 2021
Kalmar läns museum

Vänligen välj språk!
Please choose language!
Bitte wählen Sie eine Sprache!

Utställningen om Regalskeppet Kronan finns på Kalmar läns museum

Vägbeskrivning