Det marin­arkeologiska under­söknings­arbetet

Dykare.

Det marin­arkeologiska under­söknings­arbetet

Föremål och konstruktioner på vrakplatsen friläggs med en s.k. slamsug eller mammutpump. Med hjälp av en kompressor förs tryckluft ned i en slang till botten där luften via en ventil släpps in i ett metallmunstycke. När luften strävar upp mot ytan genom den grova sugslangen åstadkoms ett undertryck och föremål kan friläggas från sand, slam och lera. Innan ett föremål plockas upp måste det mätas in och friläggas helt. Annars finns risken att man missar viktig information. På ytan passerar vattnet från sugslangen genom ett såll där eventuella förbisedda föremål kan omhändertas. Det är av största vikt att dykaren inte arbetar med munstycket i direkt kontakt med utgrävningsmiljön. Föremål kan då lätt skadas eller slinka in i sugmunstycket. Det är också viktigt att dykaren ligger så stilla som möjligt under arbetet så att inte sedimentet rörs upp och förstör sikten på botten. Risken finns också att föremål förstörs på grund av oaktsamhet vid förflyttning. Innan ett föremål plockas upp måste det mätas in och friläggas helt. Annars finns risken att viktig information förstörs.

Regalskeppet Kronan 1981 - 2021
Kalmar läns museum

Vänligen välj språk!
Please choose language!
Bitte wählen Sie eine Sprache!

Utställningen om Regalskeppet Kronan finns på Kalmar läns museum

Vägbeskrivning