Dykning

Dykare förbereder sig ombord på Calmare Nyckel. Foto Mats Neander.

Dykning

Vid dykning på djup större än 10 meter är tiden begränsad. På Kronans vrakplats på 26 meters djup, är den maximala dyktiden 30 minuter, för att kunna göra en direktuppstigning. Efter några timmar på ytan kan ett andra, kortare dyk genomföras. Den effektiva dyktiden uppgår till ca 50 minuter per dag och dykare. Andningsgasen är vanlig komprimerad luft. Varje dykare använder s k torrdräkt. Under dräkten bär dykarna ett fiberställ, för att skydda sig mot kylan. Bottentemperaturen på vrakplatsen överstiger sällan +5 grader.

Dykning vid Kronan från fartyget Calmare Nyckel. Foto Mats Neander.

Den korta dyktiden kräver en mycket noggrann planering av arbetet på botten. Eftersom dykningen inte är ett självändamål utan endast ett sätt att "ta sig till jobbet", måste dykkunskaperna sitta i "ryggmärgen" och arkeologin sättas främst. Ett dyklag uppgår totalt till 20 dykare plus fartygsbesättning. Dykningen genomförs för det mesta i par. De arbetsuppgifter som skall genomföras planeras noga på ytan innan nedstigningen. Det är inte enbart renodlade arkeologiska arbetsuppgifter som utförs på botten. En mängd service- och underhållsarbeten måste kontinuerligt genomföras för att det arkeologiska arbetet skall kunna fungera. I basen för dykningen måste också väl fungerande säkerhetsrutiner finnas.

  • Dykare förbereder sig ombord på Calmare Nyckel. Foto Mats Neander.

    Dykare förbereder sig ombord på Calmare Nyckel. Foto Mats Neander.

  • Dykning vid Kronan från fartyget Calmare Nyckel. Foto Mats Neander.

    Dykning vid Kronan från fartyget Calmare Nyckel. Foto Mats Neander.

Regalskeppet Kronan 1981 - 2021
Kalmar läns museum

Vänligen välj språk!
Please choose language!
Bitte wählen Sie eine Sprache!

Utställningen om Regalskeppet Kronan finns på Kalmar läns museum

Vägbeskrivning